Medical control

Lekársky posudok v prípade trvalého pobytu na neobmedzený čas

Lekársky posudok v prípade trvalého pobytu na neobmedzený čas

Ak cudzinec je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas, alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas, má povinnosť doložiť lekársky posudok, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Vyplýva to z § 47 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

Read More