Cena: 199 EUR
Naručite se na tačno određeno vreme, bez čekanja
Uverenje prihvaćeno Policijom za strance
Lekarski pregled može da se izvrši čak NA SEDAM LOKACIJA u Slovačkoj

NA SEDAM LOKACIJA u Slovačkoj

Lekarski pregled može da se izvrši čak NA SEDAM LOKACIJA u Slovačkoj: Bratislava, Komárno, Zvolen, Zlaté Moravce, Levice, Kežmarok i Levoča

Moderne i reprezentativne prostorije

Cena i uslovi

Cena za obavljanje lekarskog pregleda je 199 evra *. Cena je konačna.

*Iznos mora biti uplaćen u celosti pre obavljanja lekarskog pregleda, u suprotnom lekarski pregled neće biti omogućen. Ako lekarski pregled rezultira zaključkom da stranac pati od bolesti koja ugrožava javno zdravlje, uplaćena cena neće biti vraćena.

Trebaće nam od Vas:

 • ime i prezime
 • državljanstvo
 • e-mail, telefonski kontakt
 • broj pasoša
 • adresa u SR (ako lekarsko uverenje treba dostaviti poštom)
 • JMBG
 • broj kartice boravka

Po prijemu prijave, poslat ćemo Vam potvrdu o terminu lekarskog pregleda, kao i sve potrebne upute. U tu svrhu, proverite unesenu adresu e-pošte. Bez pismene potvrde od nas nećete moći obaviti lekarski pregled.

Zašto mi?

 • naručite se na tačno određeno vreme, bez čekanja
 • svi će pregledi biti obavljeni istog dana u prostorijama jednog objekta
 • moderne i reprezentativne prostorije vrhunskog pružaoca zdravstvene zaštite u Slovačkoj
 • termin za pregled je moguće dobiti već u roku od nekoliko dana (kapacitet prilagođavamo zahtevu, tako da se neće desiti da nećete dobiti termin)
 • klijent razume sve – sva uputstva uključujući dokumente za popunjavanje su VIŠEJEZIČNA 
 • izdavanje uverenja, koje će policija za strance prihvatiti, u roku od sedam dana
 • na Vaš zahtev Vam obezbedimo pratnju (i s prevodiocem)

Saradnja sa advokatskom kancelarijom

Na kraju, značajna prednost se sastoji i u tome što naša sarađujuća advokatska kancelarija
A|K|M|V može pružiti strancima i pravne usluge i pravno savetodavstvo u području imigracionog prava.

 • sređivanje privremenog / stalnog boravka u svrhu poslovanja, studiranja, spajanja porodice, zapošljavanja
 • izdavanje vize (turističke / nacionalne / poslovne)
 • nastavak / obnova boravka
 • dobijanje radne dozvole