cudzinecká polícia

Otkaz boravka iz razloga ne podnošenja lekarskog uverenja

U smislu člana 36. st. 1 policijsko odeljenje će otkazati privremeni boravak u slučaju,  ako stranac – državljanin treće države nije dostavio policijskom odeljenju dokumenat u skladu sa članom 32. st.. 10. zakona o boravku stranaca. Ovaj dokumenat jeste lekarsko uverenje koje potvrđuje  da stranac ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje.

Rok za dostavu lekarskog uverenja na Policiji za strance u slučaju stranca, koji je dobio privremeni boravak  je 30 dana i počinje da teče od dana dostave boravišnog dokumenta (preuzimanja boravišne karte).

Ovo proizilazi iz člana 32. st. 10. zakona o boravku stranaca, koji reguliše privremeni boravak stranaca „ Državljanin treće države kojem je bio odobren privremeni boravak, dužan je dostaviti policijskom odeljenju do 30 dana od preuzimanja dokumenta o boravku lekarsko uverenje koje potvrđuje  da ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje; ovo ne važi, ako se radi o državljaninu treće države po članu 28., članu 29. ili članu 30., državljanina treće države, kome je odobren boravak u drugoj državi  članici, ili ako se radi o promeni vrste ili svrhe boravka…“

Upozoravamo isto tako da lekarsko uverenje vredi samo 30 dana a na dan dostave policiji za strance ne sme da bude starije od 30 dana. Po članu 32. st. 10. zakona o boravku stranaca „ lekarsko uverenje koje potvrđuje  da državljanin treće države ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje ne sme da bude starije od 30 dana.“

Lekarsko uverenje može biti dostavljeno Policiji za strance i kasnije od 30 dana od preuzimanja boravišne karte ako stranac podnese zahtev za produženje roka. „Rok za dostavu lekarskog uverenja koje potvrđuje  da ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje policijsko odeljenje  može na zahtev državljana treće zemlje produžiti za 60 dana.“  Znači, uslov je da na nadležnom Policijskom odeljenju za strance zatraži produženje roka. Stoga ako niste u stanju da podnesete lekarsko uverenje Policiji za strance, preporučujemo da pismenim zahtevom zatražite na Policijskom odeljenju da produži ovaj rok. Rok za dostavu lekarskog uverenja stranca se može produžiti do 60 dana.

Lekársky posudok v prípade modrej karty

Lekarsko uverenje u slučaju plave karte

Podnošenje lekarskog uverenja koje potvrđuje  da stranac ne boluje od bolesti koja  ugrožava javno zdravlje, reguliše za slučaj plave karte član 38. st. 8. zakona br. 404/2011 Z. z. o boravku stranaca. Po ovoj odredbi je rok podnošenja lekarskog uverenja:

  • 30 dana od preuzimanja boravišne dozvole, ako ne podnosi zahtev u policijskom odeljenju u Republici Slovačkoj ili
  • 30 dana od podnošenja zahteva ako podnosi zahtev za izdavanje plave karte nadležnom odeljenju Policije za strance u Slovačkoj.

I opet vredi da lekarsko uverenje ne sme da bude starije od 30 dana.

Ovo proizilazi iz gore citirane odredbe zakona o boravku stranaca, po kojoj:„ Državljanin treće države će policijskom odeljenju dostaviti lekarsko uverenje koje potvrđuje, da ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje  do 30 dana od preuzimanja dokumenta o boravku. Državljanin treće države, koji podnosi zahtev za izdavanje plave karte na policijskom odeljenju  podnosi na policijskom odeljenju lekarsko uverenje koje potvrđuje  da ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje do 30 dana od podnošenja zahteva. Lekarsko uverenje koje potvrđuje  da državljanin treće države ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje ne sme da bude starije od 30 dana.“

Šta je plava karta?

Privremeni boravak je i boravak na osnovu plave karte, iako se u Slovačkoj veoma ne koristi u praksi. Radi se o privremenom boravku u svrhu visokokvalifikovanog zapošljavanja, gde je uslov ne samo plata od 1.500 EVRA, već i obaveza priznavanja dokumenta o obrazovanju u Slovačkoj, što znatno produžava ceo proces odobravanja boravka. Iz tog razloga poslodavci biraju mogućnost privremenog boravka koji će srediti jednostavnijim ali uglavnom bržim putem .

Više o plavoj karti ćete saznati u članku Plava karta – privremeni boravak u svrhu visokokvalifikovanog zapošljavanja.

Lekársky posudok v prípade trvalého pobytu cudzinca na 5 rokov

Lekarsko uverenje u slučaju stalnog boravka stranca u trajanju od 5 godina

I stranci sa stalnim boravkom u trajanju od 5 godina moraju dostaviti lekarsko uverenje koje potvrđuje, da ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje. To proizilazi iz člana 45. st. 4 zakona br. 404/2011 Z. z. o boravku stranaca.

Ali i uvom slučaju boravka  rok za dostavu lekarskog uverenja policiji za strance je 30 dana i počinje da teče preuzimanjem dozvole za boravak ( boravišna kartica). Jedini izuzetak je samo u slučaju odobrenja boravka u drugoj državi članici, ili kada se traži promena vrste boravka. Za produženje roka od 30 dana može se podneti zahtev i rok može biti produžen za još 60 dana.

I u ovom slučaju uverenje ne sme da bude starije od 30 dana.

Ovo proizilazi iz gore citirane odredbe prema kojoj „Državljanin treće države mora policijskom odeljenju dostaviti lekarsko uverenje koje potvrđuje, da ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje  do 30 dana od preuzimanja dokumenta o boravku; ovo ne važi, ako se radi o državljaninu treće države, koji ima dozvoljen boravak u drugoj državi članici, ili ako se radi o promeni vrste boravka. Lekarsko uverenje koje potvrđuje  da ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje, ne sme da bude starije od 30 dana. Rok za dostavu lekarskog uverenja koje potvrđuje  da ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje policijsko odeljenje  može na zahtev državljana treće države produžiti za još 60 dana.“

Lekársky posudok v prípade trvalého pobytu na neobmedzený čas

Lekarsko uverenje u slučaju stalnog boravka na neodređeno vreme

Ako je stranac dete mlađe od 18 godina državljana treće države sa stalnim boravkom na neodređeno vreme ili dete mlađe od 18 godina koje je povereno na staranje državljanu treće države sa stalnim boravkom na neodređeno vreme, dužan je da dostavi lekarsko uverenje da ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje. To proizilazi iz člana 47. stavak 5 zakona br. 404/2011 Z. z. o boravku stranaca.

Rok za predaju lekarskog uverenja stranca je do 30 dana, i počinje teći od podnošenja zahteva.

Upozoravamo da uverenje ima svoj validitet, što znači da ne sme da bude starije od 30 dana. Pri ovoj vrsti boravka zakon izričito ne spominje mogućnost podnošenja zahteva za produženje roka za dostavu lekarskog uverenja stranca.

Ovo proizilazi iz odredbe člana 47. st. 5 zakona br. 404/2011 Z. z. o boravku stranaca, prema kojem: „Državljanin treće države po članu 46. st. 1. tačka  b) obavezan je da zahtevu dostaviti i lekarsko uverenje koje potvrđuje, da ne boluje od bolesti koja bi ugrožavala javno zdravlje  do 30 dana od podnošenja zahteva. Lekarsko uverenje koje potvrđuje  da ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje, ne sme da bude starije od 30 dana.“